6 видни композитори от миналото

Историята на музикалното изкуство помни велики имена, чието дело и творби не остаряват. Те са пренасяни във времето и през поколенията, а магията съхранена във всяка една навява за своята приказност, магнетичност и обаяние. Ред прочутите композитори се нареждат имената на:

Лудвиг Ван Бетховен – класически композитор с немски произход. Той е личност от виенската школа и личност от прехода на романтизма и класицизма. Лудвиг Ван Бетховен е сред великите имена и композитори в музиката, а неговото дело и днес е вдъхновение за множество последователи музиканти, композитори и слушатели на класическа музика.
Карл Мария фон Вебер – е диригент, пианист, композитор, барон, основоположник на немската опера от романса.

Феликс Менделсон Бартолди – името му се свързва с музикалните творби на Йохан Себастиан Бах, заради възкресяването им, които до 19-ти в. били вече забравени. Наред с това Феликс Бартолди е диригент и създател на първото музикално висше училище в Германия. Днес името му се свързва със сравнения от типа гениален композитор на своето столетие.
Роберт Шуман – е друг немски композитор, а наред с това и пианист. Той е музикален критик, естет, а в музикалните му произведения може ясно да се долови дълбоката същност на Романтизма. Той твори във всяка сфера на класическата музика като преминава и през симфония, опера и оратория, а в основата на всичко залага на пианото и вокалната сфера.
Рихард Вагнер – неговите произведения са издигнати в култ, а съвременните композитори му подражават. В мелодичният му език се долавят хармония и страст, а учениците, които се възпитават с тях демонстрират привързаност към идеите му.
Йоханес Брамс – е още един композитор на класическото музикално изкуство, той е диригент и пианист, представител на романтизма. Не случайно е наричан и последовател или на Лудвиг ван Бетховен. Брамс е създател на големи творби за оркестър и четири симфонии, превърнали се в образец за световната музика. Той има концерти за пиано, за цигулка и за чело. Творбите на Брамс са богати на вариации, но сред произведенията му няма опери и тонални поеми.